DEACTIVATIE VIRUSSEN EN VERWIJDEREN FIJNSTOF

Om nu en in de toekomst veilig te kunnen werken vanuit kantoor of huis biedt Gecon bescherming tegen virussen. Door ionisatie worden 97% van de virussen uit de lucht verwijderd.

De geladen deeltjes in de lucht hechten zich aan het membraan van het virus, wat daardoor instabiel wordt en kapotgaat. Daarmee is het virus niet meer schadelijk en niet meer ziekmakend. De ruimte is nu veilig en gezond!

BEWEZEN IONISATIETECHNOLOGIE

Onderzoek aan het Karolinska Institutet in Zweden, gepubliceerd in het gerenommeerde wetenschappelijke blad Nature Scientific Reports, toont aan dat de IonFlow high density ionisatietechnologie 97% van alle luchtmobiele virussen in de lucht deactiveert en daarmee overdracht voorkomt.

De Zweedse universiteit heeft in een onderzoek vastgesteld dat de ionen  van de LightAir high density ionisator virussen in de lucht deactiveren, waarmee besmetting voorkomen wordt. Het is daarmee een snelle en makkelijke oplossing om virussen uit de lucht te verwijderen en overdracht te voorkomen.

Ook oppervlakten worden gereinigd

Onderzoek aan het Europese onderzoeksinstituut IrsiCaixa laat zien dat de LightAir technologie zeer effectief is tegen het SARS-CoV-1 én het SARS-CoV-2 virus. Beide virussen worden actief bestreden. Voor ons geen verrassing, want ionisatie wordt al succesvol toegepast tegen allerlei verschillende virussen.

De grote vernieuwing van dit onderzoek is het bewijs voor het deactiveren van virussen in druppeltjes op oppervlakten! Zo is bewezen dat virussen zowel in de lucht als op oppervlakten bestreden worden. Laat onze luchtreiniging de hele dag aanstaan en zorg zo voor een veilige ruimte voor alle mensen.

Ontdek wat gezonde lucht in uw kantoor, hotel, school of zorg kan betekenen.

LUCHTREINIGING

Altijd gezonde concentratie

Door zelfs de kleinste deeltjes uit de lucht
te halen worden veel problemen voorkomen! Een heerlijk frisse binnenlucht,
ontdaan van verontreinigingen.

METEN

Het onzichtbare zichtbaar maken

Gecon gaat voor u en met u meten wat de kwaliteit is van de lucht in uw kantoor, school, gezondheidsinstelling of bij u thuis. Waar u ook bent, u voelt zich beter in gezonde lucht!